måndag 11 mars 2013

Nytt antennsystem i Halmstad

Från och med den 2 april och cirka tolv veckor framåt,
genomför Teracom ett omfattande arbete med att
byta ut antennsystemet för mux 1-6 på sändaren i Halmstad Oskarström.

Under perioden kommer tv-sändningarna för de aktuella kanalerna att ske
med halverad effekt, vilket kan påverka tv-mottagningen och innebära
störningar för hushåll i området.
På de allra flesta platser förväntas signalnivån ändå vara
tillräcklig från sändarstationen i Oskarström.
Av säkerhetsskäl kan vissa kortare avbrott förekomma under dagtid,
då Teracoms höghöjdstekniker arbetar i masten.

Med andra ord:
Upplever ni problem med tv-signalen under denna perioden,
är det troligtvis pga detta arbete.
Detta påverkar inte dig som har parabol eller kabel-tv.

Frågor kring underhållsarbetet på Oskarströmssändaren
kan ställas direkt till Teracom.

Anders Yngvesson, Radio & TV-ombudsman
Telefon: 08 55 54 20 00
Epost: anders.yngvesson@teracom.se

Teracom på nätet:
http://www.teracom.se